Pěvecký sbor Svatopluk byl založen ve Žďáru nad Sázavou na svátek sv. Štěpána v revolučním roce 1848, nejprve jako čtenářský spolek.

Jeho stanovy byly schváleny na Nový rok 1849. Účelem spolku bylo podle stanov – národní a občanské uvědomění a vzdělání skrze čtení knih, zvláště slovanských, a hudbu.

První kronika - založení spolku. 14.července 1850 byl za asistence četnictva z rozkazu c.k. moravského místodržícího násilně rozehnán. Po vydání tzv. “Říjnového diplomu“ císařem Franz Josefem r.1860 byl z usnesení bývalých členů spolek obnoven r. 1862.

O rok později přijal spolek jméno bájného velkomoravského knížete Svatopluka. V r. 1880 rozšířil Svatopluk obor působnosti a nazývá se spolkem čtenářsko – pěveckým. Hudební aktivity jsou však doloženy od počátku.

Hudebně – pěvecká činnost postupně převažuje nad funkcí vzdělávací a národně – buditelské. Z krátkými přestávkami světových válek působí smíšený pěvecký sbor Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou jako pěvecké těleso po řadu generací zpěváků i dirigentů dodnes.

Historie Svatopluku ( J. Libra a J. Duchalík - Kronika žďárského amatérského hudebního života )

   
© Svatopluk